Regulamin

§1 Postanowienia Ogólne

1. Akceptacja poniższego regulaminu następuje w momencie dołączenia do firmy.
2. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z konsekwencji w przypadku jego łamania.
3. Głównym kanałem kontaktowym jest firmowy serwer Discord.
4. Wszystkich pracowników firmy obowiązują zasady zachowania kultury osobistej. Obowiązują one na firmowym serwerze Discord, w grze oraz wszędzie tam gdzie pracownik reprezentuje w jakikolwiek sposób przynależenie do Firmy.
5. Wszelkie decyzje odnośnie firmy podejmowane są przez Zarząd w składzie: Prezesi, Menadżerowie ds. Personalnych, ds. Konwojów i ds. Informatyzacji i ich zdanie jest nadrzędne.

Wymagania

  • 12 lat (Nor-Vit Junior)
  • 15 lat (Nor-Vit)
Akceptacja Regulaminu
  • Sprawny mikrofon
  • Discord
Regularna aktywność
Aktywne konto Trucksbook i TruckersMP
Taki sam nick na Trucksbook i Discord

Oferta

Niska norma miesięczna (5000 km lub 3100 mil)
Strona internetowa pełna przydatnych funkcji
Przyjazna atmosfera
Serwer Discord
Regularne konwoje
Konkursy z nagrodami

Obowiązki pracownika

Korzystanie z aplikacji Trucksbook
Wykonywanie normy miesięcznej
Punktualność na konwojach
Bezpieczna jazda i obecność na Discordzie w czasie konwojów
Posiadanie firmowego malowania i tagu na TruckersMP
Zgłaszanie dłuższej nieobecności w dziale Urlop na Discordzie

§1 Kary

 
Pracownik który narusza wyżej przedstawiony regulamin może zostać ukarany przez bezpośredniego przełożonego (Prezes lub Menadżer) za pomocą
1. Upomnienia ustnego
2.  Ostrzeżenia ustnego (tzw. żółta kartka)
  • po otrzymaniu ostrzeżenia pracownik ma tydzień na poprawę zachowania,
  • w przypadku braku zmiany zostaje podjęte głosowanie decydujące o pozostaniu gracza w firmie
3. W skrajnych przypadkach gracz może zostać bezzwłocznie wydalony z firmy
 
W przypadku stwierdzenia braku aktywności gracza bezpośredni przełożony może natychmiastowo wydalić pracownika z firmy bez podejmowania głosowania
Za wystarczające potwierdzenie nieaktywności gracza uważa się niezrealizowanie limitu kilometrów, połączone z brakiem kontaktu na Discordzie przez conajmniej 3 miesiące (ciągłe)
Informacje do zawarcia w Tickecie:
Wiek:
Nick:
Posiadane DLC:
Poprzednie firmy: (w kolejności chronologicznej, od najnowszej)
Powód odejścia z ostatniej firmy: