Regulamin

§1 Ogólne
> Akceptacja poniższego regulaminu następuje w momencie dołączenia do firmy i stworzenia konta na stronie internetowej.
> Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z konsekwencji w przypadku jego łamania.
> Wszystkich pracowników firmy obowiązują zasady zachowania kultury osobistej. Obowiązują one na firmowym serwerze discord, w grze oraz wszędzie tam gdzie pracownik reprezentuje w jakikolwiek sposób przynależenie do Firmy.
§1 Rekrutacja
> Do firmy dołączyć może osoba, która:
 • przeczytała i akceptuje ten regulamin
 • posiada sprawny mikrofon oraz program discord
 • posiada aktywne konto TruckersMP oraz na trucksbook (nie posiada bana)
 • ukończyła 15 rok życia (są wyjątki) 
 • posiadać taki sam nick na discord jak i na trucksbook
§1 Pracownicy
> Każdy kto zostanie przyjęty do firmy zobowiązany jest do:
 • ustawienia odpowiedniego tagu firmowego za pomocą opcji player tag w ustawieniach klienta ETS2/ATS Multiplayer.  /:\ Nor-Vit /:\ (Kod koloru trzeba kopiować [ R: 195 , G: 156 , B: 0 ] )
 • każdy pracownik przez cały okres bycia w firmie zobowiązany jest do dołączenia do firmy w systemie TrucksBook oraz zainstalowania oprogramowania TrucksBook do automatycznego zdawania tras.
 • raz w miesiącu osiągnąć limit 5000 km / 3100 mil
 • wymagamy punktualności na konwojach
 • podczas konwojów jedziemy jeden za drugim, w bezpiecznej odległości i jesteśmy na serwerze discord
 • każdy pracownik powinien posiadać malowanie firmowe 
           > żółty kolor bierzemy z malowania Heavy Duty Surge
           > cytrynowy kolor bierzemy z malowania Sunrise
           > popielaty kolor bierzemy z malowania Heavy Duty Surge
 • pracownik który przekroczy 50 000 km otrzyma rangę dyspozytor.
  Niedostosowanie się do regulaminu będzie skutkowało podjęciem głosowania wśród graczy po czym dany gracz będzie miał tydzień na poprawę. Jeśli zachowanie nie ulegnie zmianie będzie wydalony z firmy.